Profil inwestora

Inwestora Podbicie Zaplecz Statlink 151.jpg

Osoby zajmujące się w inne inwestycje zwiemy inwestorami. Plany i wybory każdej takiej osoby dużo o niej mówią. Profil inwestycyjny jest czymś, co jest pewnego rodzaju drogowskaz, dzięki któremu łatwiej dotrzeć nam do upragnionego celu.

Jest toż jedna cecha każdego z inwestorów. Tworzenie takiego profilu składa się w głównej mierze na określeniu tego, co chcemy osiągnąć oraz w którym czasie liczy się to wydarzyć. Okres ten nazywany jest horyzontem czasowym. W ten sposób sprawdzamy też, jak wysoki poziom ryzyka jesteśmy w stanie zaakceptować.

Ważna jest tutaj również nasza wiedza odnośnie do tego, co dzieje się na rynku finansów, a także nasza obecna sytuacja materialna. Dzięki sformułowaniu naszego profilu inwestycyjnego możemy dobrać odpowiednią dla nas strategię inwestycyjną. Ważną rzeczą jest także podział środków na ryzykowne oraz bezpieczne, a także na długoterminowe i płynne. Zwiemy to alokacją portfela inwestycyjnego. Swój własny profil inwestycyjny można łatwo sprawdzić za pomocą specjalnej ankiety. Jest pięć takich profili: konserwatywny, ostrożny, stabilny, zrównoważony i dynamiczny.

Z taką wiedzą wybór odnośnie do tego, w które instrumenty finansowe inwestować bycie się o wiele łatwiejszy. Uproszczony podział zawiera natomiast profil: konserwatywny, zrównoważony i akcyjny. Nie trudno się domyślić, że osoby mniej doświadczone powinny skupić się raczej na lokatach czy obligacjach. Dopiero doświadczeni inwestorzy powinni grać na giełdzie i kupować akcje. Jest toż bowiem bardziej trudne i wymaga większego zakresu wiedzy z dziedziny przedsiębiorczości.


Biznes, firma, inwestowanie:  http://www.advmedia.com.pl/


Co ciekawe każda instytucja finansowa jest zobowiązana do przeprowadzenia badania sprawdzającego właśnie cechy indywidualne klienta przed sprzedaniem mu produktu powiązanego z profilem inwestycyjnym. Jak widać odpowiedni dobór takiego profilu do naszych oczekiwań, ale również możliwości jest ważnym etapem do osiągnięcia sukcesu. Należy pamiętać, aby mierzyć siły na zamiary, ale te nie bać się odrobiny ryzyka, które może się opłacić.