Czy redakcja tekstów to trudne zadanie?

Tekstw Img 544.jpg

W kontekście porównania szans absolwenta studiów filologii polskiej lub dziennikarskich w stosunku do osoby nieposiadającej ukończonych studiów tego typu. Spróbujmy przybliżyć odpowiedź na to pytanie i spróbować porównać, zestawić ze sobą te dwa przypadki.

Czy: Copywriter zaczynający od zera i niebędący z wykształcenia polonistą lub dziennikarzem ma zawsze zerowe szanse w starciu z absolwentem tychże studiów o pracę: wykonywania, redagowania tekstów? Niekoniecznie, ponieważ obydwie te osoby nie mają na początku zazwyczaj doświadczenia.
Nigdy do końca nie wiadomo jak jest z kreatywnością u każdego człowieka, zarówno pomysłowością nabytą, jak i tę wrodzoną, czyli naturalną. Zresztą może się okazać taka sytuacja, w której polonista, owszem nie będzie on popełniać błędów w języku polskim- w mowie i piśmie oraz może on być doskonałym nauczycielem języka polskiego w szkole. Jednak może on równocześnie nie potrafić, inaczej nie mieć umiejętności potrzebnych do tworzenia, kreowania unikatowych, czyli uniwersalnych i niepowtarzalnych utworów tekstowych.

Z kolei ta druga osoba, która nie jest absolwentem filologii polskiej, czy zagranicznej lub byłym studentem (właściwie już świeżo upieczonym dziennikarzem), ale posiada ona dominującą „naturalną wenę pisarską” i to pomimo braku perfekcji w rodzimej polszczyźnie . Właśnie tę cechę, nieodzowną (potrzebną) naturalną umiejętność tworzenia, redagowania tekstów.
Także i tutaj rzekomo, taka osoba zielona całkowicie może wygrać w wyścigu z takim typowym absolwentem.
Akurat w najmniej spodziewanym momencie, w chwili kiedy to wyraźnie zostało zaakcentowane wyszczególniony jako wymagany atut (w dodatku mile widziany) w konkretnym ogłoszeniu o pracę -na stanowisko Copywriter.


Zobacz tego bloga: https://www.jezykowa.waw.pl/


Także nie wszystko jest w tym zawodzie stracone dla laika, także równość szansy zaistnienia w tej branży.
Poniekąd ma on nadal cień szansy, aby nadrobić braki oraz wszelkie niedoskonałości w umiejętnościach językowych w mowie i piśmie.